top of page

Gwreiddiau Lleol, Cyrhaeddiad Byd-eang

Gwreiddiau yng Nghymru

Pwy ydym ni

Rydym yn arbenigo mewn cynnal aseiniadau recriwtio gweithredol cynhwysfawr o'r dechrau i'r diwedd ac yn ymrwymo i ganfod a sicrhau'r doniau a'r cyfleoedd gorau i'n cleientiaid a'n hymgeiswyr.

 

Mae ein dull o weithredu yn rhoi pwyslais ar lenwi swyddi a chreu cysondeb sy'n meithrin llwyddiant hirdymor ac i'r ddwy ochr.

Creu Partneriaethau

Yn Goodson Thomas, rydym yn dod i adnabod a deall pob un o'n cleientiaid a'n hymgeiswyr, gan ddatblygu partneriaeth werth chweil a llwyddiannus.

Pobl yn gyntaf

Rydym yn deall bod dod â chleient ac ymgeisydd at ei gilydd yn fwy na dim ond mater o sgiliau a chymwysterau. Wrth gwrs, mae'r rhain yn rhan bwysig o ddiffinio cymwysterau unigolion ond rydym hefyd yn gwybod bod paru moeseg, moesau a gwerthoedd cleient ac ymgeisydd yn hanfodol wrth fynd i'r afael ag aseiniad.

 

Mae pob un o'n tîm yn arbenigwyr yn eu maes, gyda'r dalent, yr egni a'r ymrwymiad i gyd-fynd â'u sgiliau cyfunol. Rydym yn fwy na dim ond arbenigwyr chwilio gweithredol, rydym yn canolbwyntio ar bobl ac yn ymchwilio ac yn mireinio'r farchnad yn drylwyr er mwyn troi pob carreg.

Sian Goodson

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ross O'Keefe

Cyfarwyddwr

CMgr FCMI

Catrin Taylor

Cyfarwyddwr

Steffan Jones

Ymgynghorydd

Kim Brosnan

Cynorthwy-ydd Gweithredol

Tim Childs

Ymgysylltydd

Ein hymroddiad, ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn un lle. Mwynhewch erthyglau gan ein cyfarwyddwyr ac arweinwyr agweddau allweddol, wedi eu cynllunio yng ngoleuni’r tueddiadau, y newyddion a'r dadansoddiadau diweddaraf.

Mewnwelediad o bwys

Tîm Anweithredol

Cyfarwyddwr Anweithredol

Prof Laura McAllister

CBE, FLSW, FRSA

Cyfarwyddwr Anweithredol

Chris Brindley

MBE

bottom of page