top of page

Rydym yn pontio'r bwlch rhwng talent weithredol eithriadol a chwmnïau sydd eisiau ansawdd uchel o ymgeiswyr, gan osod sylfeini ar gyfer llwyddiant.

Y bobl iawn

Chwilio Gweithredol, Mewnwelediad Corfforaethol

Yn Goodson Thomas, rydym yn dîm profiadol o arbenigwyr chwilio gweithredol sy'n gweithio dros Gymru, y Deyrnas Unedig a’r marchnadoedd rhyngwladol, i ddod â swyddogion gweithredol a sefydliadau blaenllaw.

cyfleoedd yng Nghymru

Yn falch o arwain

Fel yr unig gwmni chwilio gweithredol dwyieithog yng Nghymru, rydym yn falch o'n treftadaeth ac yn ymrwymo i ddod o hyd i'r dalent weithredol orau a chreu partneriaethau parhaol.

 

Gydag ymroddiad diwyro i amrywiaeth a gwasanaeth personol, rydym yn llywio naws marchnad Cymru gydag arbenigedd, gan sicrhau bod ein cleientiaid a'n hymgeiswyr yn elwa o'n mewnwelediad lleol craff a'n rhwydwaith eang.

Rydym yn gwarantu gwasanaethau proffesiynol a chanlyniadau eithriadol i unrhyw aseiniad y byddwn yn ei gychwyn gyda'n gilydd. Un o'n cryfderau allweddol yw dealltwriaeth drylwyr o'r farchnad swyddi, sy'n golygu y bydd ein tîm arbenigol yn dod o hyd i dalent ragorol ac yn helpu ymgeiswyr i ddod o hyd i swyddi rhagorol.

Lle mae rhagoriaeth yn adnabod rhagoriaeth

Ein hymroddiad, ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn un lle. Mwynhewch erthyglau gan ein cyfarwyddwyr ac arweinwyr agweddau allweddol, wedi eu cynllunio yng ngoleuni’r tueddiadau, y newyddion a'r dadansoddiadau diweddaraf.

Mewnwelediad o bwys

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Latest Opportunities

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf