top of page

Gwasanaeth Agos Atoch

Cysylltu'n ddwfn, eich deall yn llwyr

Gwybod eich gwerth

Gyda gwir ddealltwriaeth o fewnwelediadau'r farchnad, bydd ein tîm arbenigol yn eich helpu i ddod o hyd i'r swydd orau, sy'n addas i'ch doniau, eich profiad a'ch sgiliau unigryw. Rydym yn dadansoddi'r sectorau swyddi’n drylwyr ac yn llwyr ymroddedig i'ch helpu chi.

I Ymgeiswyr

Os ydych chi'n chwilio am her newydd mewn swydd weithredol uwch neu swydd anweithredol, neu os ydych chi'n chwilfrydig ynglŷn â’ch gwerth yn y farchnad dalentau, mae Goodson Thomas yma i'ch tywys bob cam o'r ffordd. Rydym yn deall pwysigrwydd dod o hyd i rôl sydd nid yn unig yn cyd-fynd â'ch sgiliau a'ch profiad ond sydd hefyd yn cyd-fynd â'ch dyheadau gyrfa a'ch gwerthoedd personol.

Rwy'n hoff iawn o weithio gyda Goodson Thomas ac yn gwerthfawrogi ac yn croesawu pob swydd y maent yn ei rhannu gyda mi. Rwy'n ymddiried yn llwyr yn eu barn, eu meddwl a'u dull.

Cyflwyno'ch CV

Ein dealltwriaeth drylwyr o'r farchnad dalent yw ein cryfder allweddol, ac fe'i datblygir yn gyson i sicrhau canlyniadau rhagorol i'n cleientiaid. Uwchlwythwch eich CV i'n gwefan ac fe gysylltwn i gael trafodaeth fanylach ynglŷn â dod o hyd i'ch swydd nesaf.

Ein hymroddiad, ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn un lle. Mwynhewch erthyglau gan ein cyfarwyddwyr ac arweinwyr agweddau allweddol, wedi eu cynllunio yng ngoleuni’r tueddiadau, y newyddion a'r dadansoddiadau diweddaraf.

Mewnwelediad o bwys

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Latest Opportunities

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

Cyfleoedd Diweddaraf

bottom of page