top of page

Mae ymgeiswyr yn ysgogi newidiadau mewn recriwtio - Papur Gwyn

Er bod ymgeiswyr am gael eu talu yn unol â'r farchnad, nid cyflog yw'r prif ffactor sy'n ysgogi ymgeiswyr ar hyn o bryd. Heddiw, rydym yn rhannu ein Papur Gwyn cyntaf lle rydym yn ymchwilio'n ddyfnach i ddisgwyliadau ymgeiswyr.


Ein profiad ni yw bod y ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau ymgeiswyr i symud rolau yn cynnwys pwrpas sefydliadol, gwerthoedd a diwylliant cwmni.


Mae'r cyflog yn un ffactor ymhlith sawl un a ddymunir gan ymgeiswyr.
  • Amser: Mae gweithio hyblyg a hybrid neu'r opsiwn i gwtogi neu leihau nifer y diwrnodau yn yr wythnos waith yn gais poblogaidd.


  • Gwerth: Mae ymgeiswyr yn ceisio gweithio mewn diwylliant sy'n canolbwyntio ar allbwn.


  • Lles: Mae amser i ffwrdd o'r gwaith i ailosod ac adfer yn bwysig.


  • Diogelwch: Yn yr un modd, mae lles ariannol yn allweddol, yn enwedig yn yr economi bresennol.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page