President / Llywydd


Flexible
The National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Non Executive
Remunerated

>Are you enthusiastic about the positive impact the National Library of Wales can have on the wellbeing and identity of a nation? Ydych chi'n frwdfrydig am yr effaith gadarnhaol y gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ei chael ar les a hunaniaeth cenedl? >Do you have the leadership qualities and commercial acumen to steer a high profile, national organisation through a period of…


Trustees / Ymddiriedolwyr


Cardiff
Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru
Non Executive

Welsh National Opera (WNO), one of the UK’s leading opera companies with a growing international reputation, is now seeking to appoint 3 Trustees to join its Board. Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO), un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol, bellach yn dymuno penodi 3 Ymddiriedolwr i ymuno â'i Fwrdd. Welsh National…


Director of Audiences / Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd


Cardiff
Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru
Executive
up to £65,000 per annum

Welsh National Opera (WNO) is one of the UK’s leading opera companies with a growing international reputation. They are seeking a Director of Audiences to lead an inclusive audience strategy. Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol. Maent yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd i arwain strategaeth…


Chief Executive / Prif Weithredwr


Carmarthen
S4C
Executive
Competitive Salary

**PRIF WEITHREDWR** **S4C** Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig ar gyfer y gwasanaeth a'r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol. Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang o’r dirwedd gyfryngol yng Nghymru.…


Chief Executive / Prif Weithredwr


Cathays Park, Cardiff
The Learned Society of Wales
Executive
Up to £65,000 + pension + generous holiday

The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences. With a Fellowship of nearly 600 experts from across all academic fields and beyond, it uses this collective ..... Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw'r academi genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a'r gwyddorau. Gyda Chymrodoriaeth o bron i 600 o arbenigwyr o bob maes academaidd a thu hwnt, mae'n defnyddio'r…


Chair


Virtual with occasional attendance in Careers Wales sites, most often Newport
Careers Wales
Non Executive
Remunerated

Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government which was formed on 1 April 2013. Trading as Gyrfa Cymru Careers Wales, they deliver a ‘blended’ service that integrates the use of digital technologies alongside more traditional, face-to-face channels of delivery. They provide an all age, impartial, bilingual, careers information, guidance and coaching service…


Cyfarwyddwr Creadigol


Caerfyrddin
S4C
Executive
Cystadleuol

Mae'r ffordd mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol a mae'n rhaid i S4C ymateb i'r her. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni adnabod ein cynulleidfa'n well gan ymateb i'w anghenion a chomisiynu cynnwys yn yr iaith Gymraeg sy'n feiddgar, clyfar, yn cynyddu gwerth ac yn creu argraff. Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig i…