Our commitment to Diversity

Our commitment to Diversity

Thursday 21st July 2022

As we celebrate our 7th year in business this month, an aspect of our work we are particularly proud of is our commitment to diversity and our achievements in striking a competitive gender balance for senior appointments.

51% of our 175 senior placements to date been female appointees and in the past few months alone we have supported several female candidates into new roles, including Lucy Sutherland, who will soon be taking up her new post as the Director of the National Botanic Garden of Wales - Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, and Angela O'Driscoll who will be taking up the Director of Workforce and Organisational Development role at Welsh Ambulance Services NHS Trust.

Our search process allows us to navigate diverse networks, and we work tirelessly to ensure client opportunities are considered by the broadest networks available to us. It is a point of pride that every client we partner with is presented with a richly diverse list of quality candidates.

#diversity #gender #levelplayingfield #equity #executivesearch


Wrth i ni ddathlu ein 7fed mlynedd mewn busnes yn ystod y mis hwn, rydym yn benodol o falch o un agwedd ar ein gwaith, sef ein hymrwymiad i amrywio a'n cyflawniadau o ran cael cydbwysedd cystadleuol o ran rhyweddau wrth benodi ar gyfer uwch swyddi.

Mae 51% o'n 175 o uwch swyddi hyd heddiw wedi cael eu llenwi gan fenywod. Yn y misoedd diwethaf yn unig, rydym wedi cefnogi nifer o ymgeiswyr benywaidd i mewn i swyddi, yn cynnwys Lucy Sutherland, fydd yn dechrau ei swydd newydd fel Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn fuan, a Angela Lewis, fydd yn cymrydyr awenau fel Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae ein prosesau chwilio'n ein galluogi ni i lywio rhwydweithiau amrywiol, ac rydym yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein cyfleoedd i gleientiaid yn cael eu hystyried gan y rhwydweithiau mwyaf eang sydd ar gael i ni. Rydym yn falch iawn fod pob cleient rydym yn gweithio ag o yn cael ei gyflwyno gyda rhestr gyfoethog amrywiol o ymgeiswyr medrus.

#amrywiaeth #rhywedd #tegwch #ecwiti #chwilioambrifweithredwyr