Celebrating 7 Years of Goodson Thomas

Celebrating 7 Years of Goodson Thomas

Tuesday 19th July 2022

This month Goodson Thomas is celebrating its 7th year of developing strong client partnerships and delivering a high quality service for candidates and partners alike, and we will continue to develop these relationships and expand our ever-widening networks as we look to the future.

In the past year alone, we have supported in the placement of 45 roles, a large proportion of which have been commissioned by repeat customers, proving that the standard we hold ourselves to is first class, and that we are the go-to executive search partner for many organisations in Wales.

We have maintained a market leading fill rate of 99.4% and have invested inward to expand the diversity and expertise of our team to ensure we can deliver at greater scale in the future.

Thank you to all the clients, candidates and team members who have made it possible. We're excited to continue our journey with you and to forge new connections as we keep growing.

#companyanniversary #7years #thankyouforyoursupport #executivesearch #partnerships #connections


Yn ystod y mis hwn, bydd Goodson Thomas yn dathlu ei 7fed mlynedd o ddatblygu cysylltiadau cryf gyda chleientiaid a chyflwyno gwasanaeth o ansawdd arbennig i ymgeiswyr a phartneriaid. Byddwn yn parhau i ddatblygu'r cysylltiadau hyn, ac ehangu ein rhwydweithiau sy'n dod yn fwyfwy eang wrth fynd ymlaen.

Yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, rydym wedi cefnogi'r gwaith o leoli 45 o swyddi, gyda'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u comisiynu gan gwsmeriaid sy'n dod yn ôl dro ar ôl tro, gan brofi bod y safon rydyn ni'n falch ohono o'r radd flaenaf, ac mai ni yw'r uwch bartner chwilio i nifer o sefydliadau yng Nghymru.

Rydym wedi cynnal cyfradd lenwi flaenllaw o 99.5% o fewn y farchnad, ac wedi buddsoddi'n fewnol er mwyn ehangu amrywiaeth ac arbenigedd ein tîm i sicrhau ein bod ni'n gallu darparu ar raddfa fwy yn y dyfodol.

Diolch i'r holl gleientiaid, ymgeiswyr ac aelodau tîm sydd wedi gwneud hyn yn bosibl. Rydym yn edrych ymlaen at barhau ein taith gyda chi, a ffurfio cysylltiadau newydd wrth i ni barhau i dyfu.

#penblwyddcwmni #7mlynedd #diolchameichcefnogaeth #uwchchwilio #partneriaethau #cysylltiadau